Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

09.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020

 
09.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2020

Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2020

 
10.06.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2020

Priemyselná produkcia v apríli 2020

 
10.06.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2020

Stavebná produkcia v apríli 2020

 
12.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2020

 
12.06.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2020

 
12.06.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2020

 
15.06.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2020

Nové objednávky v priemysle v apríli 2020

 
15.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2020

 
15.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2020

 
17.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2020

 
19.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
24. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2020

 
22.06.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2020

 
26.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
25. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 25. týždeň 2020

 
26.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v júni 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júni 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v júni 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júni 2020

 
29.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2020

 
03.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
26. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2020

 
06.07.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
máj 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2020

 
09.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli 2020

 
09.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl

Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli 2020

 
09.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2020

Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2020

 
10.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
27. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2020

 
10.07.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2020

Priemyselná produkcia v máji 2020

 
10.07.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
máj 2020

Stavebná produkcia v máji 2020

 
13.07.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2020

 
13.07.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2020

 
14.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2020

 
14.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2020

 
15.07.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2020

Nové objednávky v priemysle v máji 2020

 
17.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2020

 
17.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
28. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2020

 
22.07.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
máj 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2020

 
24.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2020

 
28.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v júli 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júli 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v júli 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2020

 
29.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2020

 
31.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2020

 
05.08.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2020

 
07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2020

 
07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2020

 
07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2020

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2020

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia