Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

20.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021

 
21.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022

 
21.01.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
november 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021

 
26.01.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
december 2021

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v decembri 2021

 
27.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2021

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Konjunkturálny prieskum v obchode v januári 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Konjunkturálny prieskum v priemysle v januári 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Konjunkturálny prieskum v službách v januári 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v januári 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 3. týždeň 2022

 
28.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2022

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v januári 2022

 
04.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 4. týždeň 2022

 
04.02.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
december 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2021

 
08.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
november 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2021

 
08.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2021

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2021

 
10.02.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2021

Priemyselná produkcia v decembri 2021

 
10.02.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2021

 
10.02.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
december 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2021

 
11.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
5. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 5. týždeň 2022

 
11.02.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
december 2021

Stavebná produkcia v decembri 2021

 
14.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2022

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v januári 2022

 
15.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 4. štvrťroku 2021

 
16.02.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2021

Nové objednávky v priemysle v decembri 2021

 
18.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
6. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2022

 
23.02.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
január 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v januári 2022

 
23.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2022

 
24.02.2022
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
december 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2021

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
7. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2022

 
25.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2022

Spotrebiteľská atmosféra vo februári 2022

 
28.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2021

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 4. štvrťroku 2021

 
28.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v januári 2022

 
28.02.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2021

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 4. štvrťroku 2021

 
04.03.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2022

 
04.03.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2022

 
08.03.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
4. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2021

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok 2021

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok 2021

Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2021

 
08.03.2022
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2021

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2021

 
10.03.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2022

Priemyselná produkcia v januári 2022

 
10.03.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2022

Stavebná produkcia v januári 2022

 
11.03.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za rok 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia