Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

03.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 4. týždeň 2023

 
06.02.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
december 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2022

 
08.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
november 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2022

 
08.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2022

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2022

 
10.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
5. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 5. týždeň 2023

 
10.02.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2022

Priemyselná produkcia v decembri 2022

 
10.02.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2022

 
10.02.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2022

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2022

 
13.02.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
december 2022

Stavebná produkcia v decembri 2022

 
13.02.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
december 2022

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2022

 
14.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2022

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA v 4. štvrťroku 2022

 
15.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v januári 2023

 
16.02.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2022

Nové objednávky v priemysle v decembri 2022

 
17.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
6. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2023

 
23.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2023

 
24.02.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
december 2022

Nákladná a osobná doprava v decembri 2022

 
24.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
7. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2023

 
27.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2023

 
27.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v januári 2023

 
28.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2022

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2022

 
28.02.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2022

Vývoj indexov cien v trhových službách vo 4. štvrťroku 2022

 
03.03.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2022

Nezamestnanosť v 4. štvrťroku 2022

 
03.03.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok 2022

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2022

 
03.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2023

 
03.03.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2022

Zamestnanosť v 4. štvrťroku 2022

 
06.03.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
31. december 2022

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2022

 
06.03.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2023

 
07.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2022

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2022

 
07.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2022

Tvorba hrubého kapitálu v 4. štvrťroku 2022

 
08.03.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok 2022

Výstavba bytov v 4. štvrťroku 2022

 
10.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2022

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 2022

 
10.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
9. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2023

 
10.03.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2023

Priemyselná produkcia v januári 2023

 
10.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2023

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2023

 
13.03.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2023

Stavebná produkcia v januári 2023

 
14.03.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2023

 
14.03.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
január 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2023

 
14.03.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2023

 
15.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023

 
16.03.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2023

Nové objednávky v priemysle v januári 2023

 
17.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023

 
17.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
10. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 10. týždeň 2023

 
24.03.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
január 2023

Nákladná a osobná doprava v januári 2023

 
24.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
11. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2023

 
28.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2023

 
30.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v marci 2023

 
31.03.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
rok 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v roku 2022

 
31.03.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
12. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 12. týždeň 2023

 
06.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2023

 
06.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za február a podrobné údaje za január 2023

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia