Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2020

 
07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2020

 
07.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2020

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2020

 
10.08.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2020

Priemyselná produkcia v júni 2020

 
10.08.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
jún 2020

Stavebná produkcia v júni 2020

 
10.08.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2020

 
10.08.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2020

 
13.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2020

 
13.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2020

 
14.08.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2020

Nové objednávky v priemysle v júni 2020

 
14.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
32. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2020

 
14.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2020

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2020

 
19.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2020

 
21.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
33. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 33. týždeň 2020

 
24.08.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
jún 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
34. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 34. týždeň 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2020

 
28.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2020

 
31.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2020

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2020

 
31.08.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2020

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku 2020

 
03.09.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
júl 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvr´trok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2020

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
2. štvrťrok 2020

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
35. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 35. týždeň 2020

 
04.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2020

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2020

 
04.09.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2020

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2020

 
08.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2020

 
08.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2020

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2020

 
10.09.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2020

Priemyselná produkcia v júli 2020

 
10.09.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
júl 2020

Stavebná produkcia v júli 2020

 
11.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
36. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 36. týždeň 2020

 
11.09.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2020

 
11.09.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2020

 
14.09.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2020

Nové objednávky v priemysle v júli 2020

 
14.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2020

 
14.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2020

 
17.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2020

 
18.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
37. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2020

 
22.09.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
júl 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020

 
25.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
38. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2020

 
28.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2020

 
28.09.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v septembri 2020

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia