Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

03.12.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
október 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2020

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2020

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
3. štvrťrok 2020

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
48. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2020

 
04.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
3. štvrťrok 2020

Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2020

 
04.12.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2020

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2020

 
09.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2020

 
09.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
október 2020

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2020

 
10.12.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2020

Priemyselná produkcia v októbri 2020

 
10.12.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
október 2020

Stavebná produkcia v októbri 2020

 
11.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
49. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2020

 
11.12.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2020

 
11.12.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2020

 
14.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2020

 
14.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2020

 
14.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2020

 
15.12.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2020

Nové objednávky v priemysle v októbri 2020

 
17.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2020

 
18.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
50. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2020

 
18.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2020

 
22.12.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
október 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v októbri 2020

 
28.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2020

 
28.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v decembri 2020

 
28.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v decembri 2020

 
28.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v decembri 2020

 
28.12.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2020

Spotrebiteľská atmosféra v decembri 2020

 
07.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
51. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2020

 
07.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
52. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 52. týždeň 2020

 
07.01.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
november 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2020

 
08.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
október 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2020

 
08.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
53. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 53. týždeň 2020

 
08.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
november 2020

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2020

 
11.01.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
november 2020

Priemyselná produkcia v novembri 2020

 
11.01.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
november 2020

Stavebná produkcia v novembri 2020

 
13.01.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
november 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2020

 
13.01.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
november 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2020

 
14.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2020

 
14.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2020

 
15.01.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
november 2020

Nové objednávky v priemysle v novembri 2020

 
15.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2021

 
20.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2020

 
22.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2021

 
22.01.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
november 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2020

 
27.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2020

 
28.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2021

 
28.01.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v januári 2021

 
28.01.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v januári 2021

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia