Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.02.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2022

Utlmenie pandémie sa v maloobchode prejavilo návratom kupujúcich do špecializovaných predajní. Celoročný výsledok odvetvia potiahol mierny rast tržieb hyper a supermarketov a dynamickejšie rasty v špecializovanom predaji.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.02.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 4. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok vo 4. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 3. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a CNG. Klesli ceny LPG, motorovej nafty a LNG.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.01.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v januári 2023

Nárast dôvery v slovenskú ekonomiku z konca minulého roka sa prejavil aj na začiatku nového roka. Optimistickejší boli podnikatelia v priemysle, službách aj v stavebníctve, skeptickejší boli len podnikatelia v obchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.01.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2022

Rast cien v priemyselnej výrobe postupne spomalil. Ceny poľnohospodárskych produktov od leta klesali, ťahané najmä poklesom cien v rastlinnej výrobe. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve sa dostali na najnižšiu úroveň v roku 2022.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.01.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 3. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 3. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 2. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny LPG, motorovej nafty, CNG a LNG.


Publikácie

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.01.2023 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2022 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2022.

11.01.2023 | Súborné produkty | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Informačný leták

Plagát k Štatistickej ročenke SR 2022

Informačný plagát prezentuje najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu publikáciu Štatistického úradu SR Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2022.

Ilustračný obrázok

30.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2021

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok/illustrative image

23.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Neuvedená | Štatistický úrad SR

Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018-2020

Publikácia obsahuje výsledky štatistického zisťovania o inováciách v podnikoch v priemysle a službách za referenčné obdobie 2018-2020.

Ilustračný obrázok

20.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ročne | Štatistický úrad SR

Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR

Výsledky zo zisťovaní RÚ za roky 2015 a 2020. Publikované údaje budú predmetom detailnejšej analýzy, ktorá bude uverejnená začiatkom roka 2023.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty