Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.01.2022 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Nákladná a osobná doprava v novembri 2021

Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave zaostával za obdobím pred pandémiou o 15 %. V osobnej doprave výkony stále zaostávali za hodnotami pred pandémiou o 43 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.01.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v januári 2022

Indikátor dôvery v priemysle v januári poklesol o 1 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.01.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v januári 2022

V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 3 body na -11,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.01.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v januári 2022

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.01.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2022

Ekonomická nálada na Slovensku sa v januári opäť mierne zlepšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 3,4 bodu na úroveň 98,2.


Publikácie

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2021

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.11/2021

Ilustračný obrázok

19.01.2022 | Regionálne štatistiky | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty