Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.09.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 38. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 37. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG a LNG sa nezmenili.

Ilustračný obrázok

29.09.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri 2022

Ekonomická nálada na Slovensku sa naďalej zhoršuje, v septembri bola najnižšia od marca minulého roku.

Ilustračný obrázok

29.09.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2022

Ekonomická nálada na Slovensku sa naďalej zhoršuje, sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu bol v septembri na úrovni 89,7, čo je najmenej od marca minulého roku.

Ilustračný obrázok

28.09.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2022

Medziročný nárast cien priemyselných výrobcov pre domáci trh sa v auguste prehupol cez 50 percent, čo je dôsledkom najmä zdvojnásobenia cien za dodávky elektriny a plynu. Rast cien poľnohospodárskych výrobkov a stavebných prác a materiálov spomalil.

Ilustračný obrázok

27.09.2022 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v auguste 2022

Na Slovensku zomrelo v auguste o 3 % viac osôb ako je päťročný priemer pred pandémiou. Počet obetí na COVID-19 medzimesačne opäť stúpol, bola to šiesta najčastejšia príčina úmrtí.


Publikácie

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

29.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2021.

Ilustračný obrázok

19.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), a tabuľkové prehľady.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Spotrebiteľský barometer

19.08.2022 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer III./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty