Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2020

Indikátor dôvery v priemysle v marci poklesol o 1,7 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2020

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v marci oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 0,1 bodu na hodnotu 97,9.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2020

V marci indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 4 body na -4,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2020

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 2,3 percentuálnych bodov (p.b.) na hodnotu 26,3.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2020

Indikátor dôvery v službách v marci opäť klesol, jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s februárom znížila o 1 percentuálny bod (p. b.).


Publikácie

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 2 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Súpis hospodárskych zvierat

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2019

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 2/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

26.03.2020 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty