Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

27.09.2022 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v auguste 2022

Na Slovensku zomrelo v auguste o 3 % viac osôb ako je päťročný priemer pred pandémiou. Počet obetí na COVID-19 medzimesačne opäť stúpol, bola to šiesta najčastejšia príčina úmrtí.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

26.09.2022 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Nákladná a osobná doprava v júli 2022

Výkonnosť nákladnej dopravy sa v júli výrazne prepadla, osobná doprava medziročne vzrástla o takmer 13 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.09.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 37. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 36. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LNG. Ceny LPG, motorovej nafty a CNG sa nezmenili

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.09.2022 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2021

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska v roku 2021 posilnil medziročne o 16,6 % a dovoz o 19,4 %. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,88 mld. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.09.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022

Spotrebiteľské ceny v júli 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 13,4 %.


Publikácie

Ilustračný obrázok

19.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), a tabuľkové prehľady.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2022

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Spotrebiteľský barometer

19.08.2022 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer III./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.08.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Jún 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty