Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

01.07.2016 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2016

K 31. marcu 2016 mala Slovenská republika 5 427 917 obyvateľov

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.01.2017 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 30. júnu 2016

K 30. júnu 2016 mala Slovenská republika 5 429 824 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.01.2017 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2016

K 30. septembru 2016 mala Slovenská republika 5 434 292 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.03.2017 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2016

K 31. decembru 2016 mala Slovenská republika 5 435 343 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.06.2017 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2017

K 31. marcu 2017 mala Slovenská republika 5 435 089 obyvateľov.


Publikácie

Spotrebiteľský barometer

20.02.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I. /január 2019

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 11/2018

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

14.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 11/2018

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, December 2018

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

12.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty