Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.11.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2023

Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa po dvoch negatívnych mesiacoch opäť zlepšila, za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.11.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2023

Znižovanie cien priemyselných výrobcov bolo podporené poklesom v malých odvetviach, ceny vo váhovo silnejších odvetviach a energetike zaznamenávali spomaľovanie dynamiky rastu.

Ilustračný obrázok/Illustrative image

27.11.2023 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Satelitný účet cestovného ruchu 2021

Cestovný ruch sa podieľal v roku 2021 na tvorbe HDP Slovenska 1,41 %. Štatistický úrad SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu za rok 2021, ktorý komplexne sumarizuje prínos sektora cestovného ruchu naprieč ekonomikou SR.

Ilustračný obrázok/illustrative image

24.11.2023 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v septembri 2023

Medziročný rast v nákladnej doprave podporila veľkou mierou cestná doprava so zvýšením objemov prepraveného tovaru o 24 %. Pozitívny vývoj sa udržal v osobnej doprave, výrazne rástla preprava MHD. Železnice sa doťahujú na lepšie roky pred pandémiou.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.11.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 46. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 45. týždni 2023 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny LNG. Ceny CNG sa nezmenili.


Publikácie

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne | Košický kraj

Krajské mesto Košice 2022

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice.

Ilustračný obrázok

28.11.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2018-2022

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP,...

Ilustračný obrázok

23.11.2023 | Bratislavský kraj | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2023

Komplexná charakteristika Bratislavy prostredníctvom spektra štatistických informácií za rok 2022 a v posledných piatich rokoch.

Spotrebiteľský barometer

20.11.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer IV./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

15.11.2023 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Ročenka stavebníctva SR 2023

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov podľa SK NACE REV.2, druhu vlastníctva,...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty