Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

26.11.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2021

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v októbri oproti septembru vzrástli o 2,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

26.11.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 46. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 45. týždni 2021 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustračný obrázok

24.11.2021 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2021

Rast ovplyvnil najmä vyšší počet zahraničných hostí, ktorí sa podieľali na celkovej návštevnosti viac ako 26 %. Aj keď to bol najvyšší podiel od začiatku pandémie, stále sú ich počty nízke, nedosiahli ani polovicu predkovidového obdobia.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.11.2021 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

V osobnej doprave bol september najsilnejší v tomto roku, stále však výrazne pod hodnotami spred pandémie

Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave počas septembra 2021 zvýšil svoje zaostávanie za obdobím pred pandémiou na takmer 10 %

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.11.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 45. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 44. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.


Publikácie

Ilustračný obrázok

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, ...

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2021

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 10/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

26.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

25.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne

Ženy a muži v SR 2021

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty