Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.05.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 19. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 18. týždni 2022 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG. Klesli ceny natural 98 oktánového benzínu. Ceny LPG, motorovej nafty a LNG sa nezmenili.

ilustratívny obrázok/illustrative image

18.05.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2022

Medziročná harmonizovaná inflácia v apríli 2022 sa už dostala na dvojcifernú hodnotu. Spotrebiteľské ceny v apríli 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 10,9 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v apríli 1,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2022

Ekonomika SR v prvom štvrťroku 2022 dosiahla hodnoty z predkrízového obdobia, HDP medziročne vzrástol o 3,1 %. Zamestnanosť sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 zvýšila o 2,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.05.2022 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v marci 2022

Nové objednávky v priemysle (po zohľadnení sezónnych vplyvov) sa v marci 2022 medzimesačne znížili o 3,2 %.

Ilustračný obrázok

13.05.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v apríli 2022

Inflácia medziročne rástla už pätnásty mesiac za sebou, v apríli dosiahla 11,8 % Jej aktuálnu úroveň podporili naďalej najmä rastúce ceny potravín, palív a účtov za energie.


Publikácie

Spotrebiteľský barometer

20.05.2022 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer II./2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.05.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2022

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Ilustračný obrázok

12.05.2022 | Regionálne štatistiky | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR | Informačný leták

Krajské mestá SR v číslach

Informačný plagát, ktorý prezentuje vybraných osem zaujímavých štatistických ukazovateľov o krajských mestách, ktoré sú súčasťou zberu európskej...

Konjunkturálne prieskumy

10.05.2022 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy – Apríl 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Ilustračný obrázok

29.04.2022 | Regionálne štatistiky | Informačno propagačná publikácia | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR

Krajské mestá SR v číslach 2022

V novej analyticko-propagačnej publikácii prinášame hodnotenie krajských miest Slovenska na základe vybraných dostupných ukazovateľov zameraných ...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty