Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2021

Medziročný rast cien v decembri 2021 bol 5,8 %, čo bola najvyššia mesačná hodnota od decembra 2004.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021

V decembri 2021 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 5,8 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla zhodne hodnotu 6,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 1. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 52. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, motorovej nafty a CNG. Znížili sa ceny LPG.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.01.2022 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2021

Tržby medziročne rástli vo všetkých piatich odvetviach ekonomiky, dôležitý priemysel prekonal aj hodnoty pred pandémiou

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.01.2022 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021

Zamestnanosť v novembri 2021 v porovnaní s novembrom 2020 výraznejšie vzrástla len v informačných a komunikačných činnostiach a to o 7,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v novembri medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach.


Publikácie

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Konjunkturálne prieskumy

10.01.2022 | Analytická publikácia | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Konjunkturálne prieskumy – December 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.01.2022 | Súborné produkty | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021

Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodné postavenie našej krajiny vo svete.

Energetika

31.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Energetika

Energetika 2020

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch ...

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty