Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

27.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2021

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v decembri oproti novembru vzrástli o 0,9 % a za export v decembri oproti novembru o 0,2 %.

Ilustračný obrázok

26.01.2022 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v decembri 2021

Na Slovensku zomrelo v decembri predbežne 7,5 tisíca ľudí, bolo to o 43 % viac ako v predošlých rokoch. COVID-19 bol druhou najčastejšou príčinou zomierania v SR, podľahol mu každý piaty zomretý.

Ilustračný obrázok

21.01.2022 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021

Podiel cudzincov opäť vzrástol, v novembri tvorili 35 % návštevnosti, čo bol najvyšší podiel od januára 2020

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 2. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 1. týždni 2022 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny LPG a CNG.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.01.2022 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021

Inflácia meraná harmonizovane v EÚ (HICP inflácia) bola v roku 2021 nižšia ako národná inflácia, udržala sa pod hodnotou 3 %


Publikácie

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2021

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.01.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.11/2021

Ilustračný obrázok

19.01.2022 | Regionálne štatistiky | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty