Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.05.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2021

Tržby sa v marci začali porovnávať s obdobím, kedy prvýkrát zasiahla kríza, vysoké rasty vykázali tí, čo pred rokom prudšie padli

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.04.2021 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

V osobnej doprave chýbali vo februári medziročne viac ako dve tretiny cestujúcich

Nákladná doprava prepravila vo februári 2021 najmenej tovaru od začiatku koronakrízy. Množstvo tovaru bolo výrazne nižšie ako pred rokom, vzrástli však prepravné vzdialenosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.04.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 16. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 16. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 15. týždni 2021 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 14 p. b.

ilustratívny obrázok/illustrative image

29.04.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli opäť výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (21) sa v porovnaní s marcom zvýšila o 30 percentuálnych bodov (p. b.), pričom tesne presiahla dlhodobý priemer o 1 bod.


Publikácie

Ilustračný obrázok

30.04.2021 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

MY V ČÍSLACH − Zahraničné sťahovanie 2020

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej migrácie v roku 2020. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 1/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

30.04.2021 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2020 a údaje...

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

28.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 3 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 3/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty