Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2023

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s letom zdraželi, medziročne však boli stále lacnejšie vplyvom znižovania cien nových bytov a domov. Rozkolísaný vývoj cien zaznamenali regióny SR, najmä pri starších nehnuteľnostiach.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien v trhových službách vo 4. štvrťroku 2023

Ceny trhových služieb v 4. štvrťroku 2023 boli medziročne vyššie o 13,4 %. Medzikvartálne ceny v trhových službách vzrástli o 3,0 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien vo výrobnej sfére v januári 2024

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v januári klesli, čo zapríčinili lacnejšie ceny energií. Po viac ako dvoch rokoch vysokých rastov mala energetika tlmiaci účinok na rast cien v priemyselnej výrobe.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.02.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2024

Ekonomická nálada na Slovensku sa vo februári opäť medzimesačne zvýšila len zásluhou výrazného optimizmu medzi podnikateľmi v službách.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.02.2024 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v decembri 2023

Ukazovatele osobnej dopravy dosiahli v roku 2023 najvyššie hodnoty za posledné štyri roky, počty cestujúcich aj osobokilometre rástli dvojciferným tempom.


Publikácie

Ilustračný obrázok

20.02.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

31.01.2024 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2023.

Ilustračný obrázok

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Energetika

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2022

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok

21.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty