Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021

Indikátor dôvery v priemysle v októbri poklesol o 5,4 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v októbri pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu klesol o 3,1 bodu na hodnotu 97,0.

Ilustračný obrázok

28.10.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021

Indikátor dôvery v obchode v októbri 2021 rástol iba veľmi mierne na hodnotu 27,0 (o 1,3 p. b.).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021

V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -14,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.10.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v októbri klesol, jeho hodnota (11,3) sa v porovnaní so septembrom znížila o 2,4 percentuálneho bodu (p. b.).


Publikácie

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 3. štvrťrok 2021

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 9/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 9/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

25.10.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

Ilustračný obrázok

20.10.2021 | Informačno propagačná publikácia | Súborné produkty | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Slovenská republika v číslach 2021

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty