Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.11.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2019

V septembri 2019 medziročne vzrástla priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach. Klesli tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle a maloobchode a zamestnanosť v troch odvetviach vnútorného obchodu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.02.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019

V decembri 2019 mzdy medziročne rástli vo všetkých odvetviach. Tržby za vlastné výkony a tovar klesli v piatich (priemysel, stavebníctvo, veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie) a zamestnanosť klesla v štyroch z desiatich odvetví.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2019

V októbri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v septembri 2019

Nové objednávky v priemysle v septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018 klesli v stálych cenách o 7,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.11.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 45. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 44. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny LPG a CNG sa nezmenili.


Publikácie

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

17.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 11/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, December 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

13.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 11/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

11.02.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty