Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.05.2024 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2024

K 31. marcu 2024 mala Slovenská republika 5 422 620 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien vo výrobnej sfére v apríli 2024

Pokles výrobných cien domácich priemyselných výrobcov pokračoval, ceny boli medziročne nižšie o viac ako 13 %. Výsledok ovplyvňovali lacnejšie energie aj nižšie ceny vo výrobe dopravných prostriedkov.

Ilustračný obrázok/illustrative image

27.05.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v apríli 2024

Medziročný rast cien v domácnostiach dôchodcov dosiahol 1,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 %. Domácnosti zamestnancov pocítili medziročný rast cien na úrovni 2,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.05.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 20. týždeň 2024

Ceny benzínov zaznamenali v prvej polovici mája viditeľné poklesy. Rovnako aj nafta, ktorej cena klesla na štvormesačné minimum.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 19. týždeň 2024

Ceny benzínov zaznamenali v prvej polovici mája viditeľné poklesy. Rovnako aj nafta, ktorej cena klesla na štvormesačné minimum.


Publikácie

Ilustračný obrázok

29.05.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Regionálne štatistiky | Ročne | Štatistický úrad SR

Slovenská republika – Regionálne údaje 2022

Ročenka je komplexným súborom regionálnych údajov za roky 2018 až 2022 o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji v krajoch a okresoch SR.

Ilustračný obrázok

20.05.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer II./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

30.04.2024 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Štatistický úrad SR

MY V ČÍSLACH - Zahraničné sťahovanie 2023

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch zahraničnej migrácie v SR v roku 2023 podľa európskych indikátorov.

Ilustračný obrázok

30.04.2024 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 4. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl) vrátane modulu 2023 o dôchodku a účasti na trhu práce

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2023 a ročné...

20 rokov v EU

26.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Súborné produkty

Slovensko: 20 rokov v EÚ

Elektronická publikácia prináša výber prierezových dát o Slovensku z rôznych oblastí spoločenského a ekonomického života za ostatných 20 rokov.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty