Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 42. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 41. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG. Ceny natural 98 oktánového benzínu, motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.01.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 3. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 3. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 2. týždni 2020 ovplyvnili nižššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Vzrástli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.01.2020 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2019

V novembri 2019 bol dosiahnutý najvyšší medziročný rast počtu návštevníkov (o 22,1 %), aj počtu prenocovaní (o 21 %) od začiatku roka 2019.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.10.2019 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Ubytovacie zariadenia SR v auguste mali takmer 800 tisíc hostí a 2,5 milióna prenocovaní

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR auguste 2019 potvrdil rast slovenského cestovného ruchu počas druhej polovice prázdnin.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018

Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018, ktoré boli predložené Európskej komisii (Eurostatu) 30. septembra 2019.


Publikácie

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2018

22.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2010 – 2018

Údaje za účet materiálových tokov v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu prezentované...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 11/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

20.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.01.2020 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2019.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty