Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.10.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2019

V auguste 2019 medziročne vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť klesla najviac vo veľkoobchode, tržby za vlastný výkon a tovar sa znížili v priemysle, stavebníctve, maloobchode, veľkoobchode, doprave a skladovaní.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019

V septembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v auguste 2019

Nové objednávky v priemysle v auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 klesli v stálych cenách o 9,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2019

V septembri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,9 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,6 % a čistá inflácia hodnotu 2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019

Spotrebiteľské ceny sa v septembri 2019 oproti septembru 2018 v úhrne zvýšili o 2,9 %.


Publikácie

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

17.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 7/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 7/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.10.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 2.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2019.

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1.polrok 2019

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Polročne

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch,...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty