Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.10.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2019

V auguste 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v informačných a komunikačných činnostiach. Pokles zaznamenali priemysel, stavebníctvo a doprava.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.10.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2019

V auguste 2019 sa zamestnanosť zvýšila najrýchlejšie v ubytovaní, pokles zaznamenali priemysel a činnosti obchodu. Mzda rástla vo všetkých činnostiach, najrýchlejšie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 40. týždni 2019 v porovnaní s cenami va 39. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Stavebníctvo

Stavebná produkcia v auguste 2019

Produkcia v stavebníctve v auguste 2019 klesla tretí mesiac po sebe, oproti augustu 2018 sa znížila o 6,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v auguste 2019

Priemyselná produkcia v auguste 2019 po raste v predchádzajúcom mesiaci medziročne klesla o 8,1 %.


Publikácie

Konjunkturálne prieskumy

09.10.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - September 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

09.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2018 definitívne údaje v metodike 2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

02.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2018 - definitívne údaje

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

01.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Bratislavský kraj | Ústredie ŠÚ SR

Bratislava v číslach 2019

Informačno-propagačná publikácia charakterizuje vybrané vývojové tendencie v hlavnom meste Slovenska za posledných päť rokov.

EU SILC  - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

01.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2018 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia podáva prehľad o prierezových indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia zo zdrojov Európskej únie ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty