Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Survey disemination portlet
Štatistické zisťovania


Rok zisťovania
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  118
Názov formulára Značka formulára Značka zisťovania Rok zisťovania Vzor formulára Usmernenia pre zber údajov Podpora admin. systémov
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2012
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2013
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2014
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2015
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2016
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2017
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2018
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2019
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2020
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2021
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2022
 
Nie
Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia CR 1-12 CR 1-12 2023
 
Nie
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu CR 3-04 CR 3-04 2012
 
Nie
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu CR 3-04 CR 3-04 2013
 
Nie
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu CR 3-04 CR 3-04 2014
 
 
Nie
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu CR 3-04 CR 3-04 2015
 
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre vybraného člena domácnosti CR/A 3-04 CR 3-04 2016
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre ostatných členov domácnosti CR/B 3-04 CR 3-04 2016
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre vybraného člena domácnosti CR/A 3-04 CR 3-04 2017
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre ostatných členov domácnosti CR/B 3-04 CR 3-04 2017
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre vybraného člena domácnosti CR/A 3-04 CR 3-04 2018
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre ostatných členov domácnosti CR/B 3-04 CR 3-04 2018
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre vybraného člena domácnosti CR/A 3-04 CR 3-04 2019
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre ostatných členov domácnosti CR/B 3-04 CR 3-04 2019
 
Nie
Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu - pre vybraného člena domácnosti CR/A 3-04 CR 3-04 2020
 
Nie
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  118

/wps/portal/ext/metadata/surveys Vzory štatistických formulárov Z6_Q7I8BB1A0O6KE0IJMBKDON18S6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Vzory štatistických formulárov