Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Vybrané Publikacie na Home
Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2020

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

SR_v_cislach_SK_2020

Slovenská republika v číslach 2020

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska.

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2020

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2020

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Marec 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
1
2
3
5

05.03.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2021
- Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2020
- Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020
- Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2020
- Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020
- Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020
- Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva vo 4. štvrťroku 2020
- Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2020

6
7
8
9
10

10.03.2021

- Stavebná produkcia v januári 2021
- Priemyselná produkcia v januári 2021

11

11.03.2021

- Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za rok 2020
- Vývoj zahraničného obchodu v januári 2021

12

12.03.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2021
- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2021
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2021

13
14
15

15.03.2021

- Vývoj jadrovej a čistej inflácie vo februári 2021
- Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2021

16

16.03.2021

- Nové objednávky v priemysle v januári 2021

17

17.03.2021

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2021

18
19

19.03.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 10. týždeň 2021

20
21
22
23

23.03.2021

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2021

24
25
26

26.03.2021

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2021
- Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2021

27
28
29
30

30.03.2021

- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2021
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2021

31
1
2
3
4
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka