Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home
Naše regióny 2019

Naše regióny 2019

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov...

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.

MY V ČÍSLACH - Zahraničné sťahovanie 2019

MY V ČÍSLACH - Zahraničné sťahovanie 2019

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej migrácie v roku 2019. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

 • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

 • Nezamestnanosť

Miera inflácie

 • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

 • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

 • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
 • Kalendár udalostí

Máj 2020
Po Ut Str Štv Pi So Ne
27
28
29
30
1
2
3
4
5
7

07.05.2020

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2020
- Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2020
- Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2020

8
9
10
11

11.05.2020

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2020
- Priemyselná produkcia v marci 2020
- Stavebná produkcia v marci 2020
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2020

12
13
14

14.05.2020

- Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2020
- Vývoj jadrovej a čistej inflácie v apríli 2020

15

15.05.2020

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2020
- Nové objednávky v priemysle v marci 2020
- Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020

16
17
18
19
20

20.05.2020

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2020

21
22

22.05.2020

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2020

23
24
25

25.05.2020

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2020

26
27
28

28.05.2020

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2020
- Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2020
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2020
- Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2020
- Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2020
- Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2020
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2020

29

29.05.2020

- Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2020
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2020
- Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2020

30
31
Dolný banner na homePage
/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka