Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
I/2012 Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3 2560.74
I/2012 Perá s potlačou 4578.0
I/2012 Modernizácia riadiaceho systému výmenníkovej stanice tepla 9280.06
I/2012 Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok 9683.04
I/2012 Doprava počítačov s baliacou službou a poistením pre voľby do NR SR 2594.0
I/2012 Výmena núdzového osvetlenia v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul. 2497.51
I/2012 Zabezpečenie procesu certifikácie technického prostriedku a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na technický prostriedok ŠÚ SR 3480.0
I/2012 Spracovanie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie demografických výkazov 7104.0
I/2012 Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve 11808.0
I/2012 Zostavenie modelu pre výpočet ceny typickej stavby rodinného domu svojpomocou a štvrťročné precenenie jednotlivých zdrojov nákladov 4608.0
I/2012 Preventívna servisná činnosť a profylaxia na klimatizačných zariadeniach 3314.52
I/2012 Kancelárske potreby 1199.58
I/2012 Obálky 1008.0
I/2012 Tlačiareň HP CLJ4525Dn 1485.0
I/2012 Rozvoz a zvoz PC a zamestanancov na voľby do NR SR 1297.8
I/2012 Oprava motorového vozidla KIA po havárii 2695.34
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1132.03
I/2012 Rozvoz a zvoz výpočtovej techniky na voľby do NR SR 1200.0
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1187.75
IV/2011 Grafické spracovanie a vydanie edičného programu 2012 2724.0
IV/2011 Zabezpečenie služby optického prepojenia VC1 a VC2 11700.0
IV/2011 Elektromateriál 2223.2
IV/2011 Dodávka reprografického materiálu na stroj OCE 2090 a tri stroje OCE 3165 11403.74
IV/2011 Ubytovanie a stravovanie počas II. komunikačného seminára k projektu ES SU 1971.56
IV/2011 Dodávka výmena zádveria na prízemí budovy ŠÚ SR V Banskej Bystrici 14256.88
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur