Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
III/2011 Napájacie switsche APC RACK ATS 8887.2
III/2011 Oprava a výmena radiátorových ventilov v budove ŠÚ SR v Nitre 1625.42
III/2011 Kancelársky materiál 1522.2
III/2011 Tonery 1826.52
III/2011 Oprava vozidla po hávarii 1672.43
III/2011 Kancelársky materiál 1320.8
III/2011 Pozadie na tlačové konferencie 1747.44
II/2011 Tlač sčítacích formulárov a Obálky listu obyvateľstva k SODB v roku 2011 11961.33
II/2011 Lepenie PVC krytiny a kobercov 6290.0
II/2011 Vydanie "Štatistickej ročenky SR 2011" 11326.8
II/2011 Expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie Európskeho porovnávacieho programu pre rok 2011 pre paritu kúpnej sily 5988.0
II/2011 Doplnenie a rozšírenie ozvučenia zasadačky 2862.62
II/2011 Oprava farebného kopírovacieho stroja DC250 Olympia vrátane dodania spotrebného materiálu 2671.49
II/2011 Kartónové krabice - 6 000 ks 3110.4
II/2011 Vykonanie testov prístupu do IS ŠÚ SR z externého prostredia 11040.0
II/2011 Úprava kancelárskych priestorov 2647.74
II/2011 Nákup tonerov 2252.75
II/2011 Oprava oplechovania prístrešku výťahov a vzduchotechnických zariadení 1998.14
II/2011 Vytvorenie súboru dát zo štrukturálneho cenzu fariem 9600.0
II/2011 Pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 399.48/rok
II/2011 Sťahovanie nábytku 3.97/h.
II/2011 Servis klimatizačných jednotiek (32 ks) 2234.0
II/2011 Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky 2841.9
II/2011 Nákup kancelárskeho materiálu 2380.84
II/2011 Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie Európskeho programu pre rok 2011 pre paritu kúpnej sily 5956.8
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur