Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
10120,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Rikad, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Pod Rovnicami 41, 841 04 Bratislava

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur