Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dodávka prírodnej pramenitej vody

Predmet zákazky:  Dodávka prírodnej pramenitej vody

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
5784,52
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Minerálne vody, a.s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Slovenská 9, 081 86 Prešov
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Dodávka prírodnej pramenitej vody Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur