Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia, podružných rozvádzačov nízkeho napätia, svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie

Predmet zákazky:  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia, podružných rozvádzačov nízkeho napätia, svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
29.04.2013
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia, podružných rozvádzačov nízkeho napätia, svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3M13 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky s nízkou hodnotou detail