Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Servisná podpora digitálneho tlačového zariadenia Xerox Nuvera EA 120 DPS
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Servisná podpora digitálneho tlačového zariadenia Xerox Nuvera EA 120 DPS

Zákazka
nadlimitná
Druh zákazky
služby
Postup
verejná súťaž
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predbežné oznámenia
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Redakčná oprava
Otváranie ponúk časti "Ostatné"
06.05.2013
Otváranie ponúk časti "Kritériá"
16.05.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job Servisná podpora digitálneho tlačového zariadenia Xerox Nuvera EA 120 DPS Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ04U2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Detail nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky