Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle

Zákazka
podlimitná
Druh zákazky
služby
Postup
rokovacie konanie bez zverejnenia
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predbežné oznámenia
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Redakčná oprava
Otváranie ponúk časti "Ostatné"
Otváranie ponúk časti "Kritériá"
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ04U2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job