Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Zákazka
nadlimitná
Druh zákazky
služby
Postup
užšia súťaž
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predbežné oznámenia
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Redakčná oprava
Otváranie ponúk časti "Ostatné"
neuplatňuje sa
Otváranie ponúk časti "Kritériá"
neuplatňuje sa
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ04U2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Detail nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky