Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
17.10.2017
Úspešný uchádzač
zákazka zrušená
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
49 833 eur

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4