Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
20.02.2017
Úspešný uchádzač
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Feb 28, 2017
Predpokladaná hodnota zákazky
12 720 eur

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4