Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – vypracovanie projektovej dokumentácie
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
09.02.2018
Úspešný uchádzač
zákazka zrušená
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
4 000 eur

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – vypracovanie projektovej dokumentácie Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4