Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov

Predmet zákazky:  Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
19.12.2016
Úspešný uchádzač
STORIN plus s.r.o, Riazanská 57, 831 03 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Dec 23, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
8 280 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4