Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dodávka zemného plynu
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Dodávka zemného plynu

Zákazka
nadlimitná
Druh zákazky
tovary
Postup
verejná súťaž
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predbežné oznámenia
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania – podlimit
Redakčná oprava
Súťažné podklady
Otváranie ponúk časti "Ostatné"
10.10. 2013 13:00 h.
Otváranie ponúk časti "Kritériá"
14. 11. 2013 08:00 h.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Zverejnené informácie podľa § 9 ods.6 zákona VO
Správa o zákazke
Dokumenty podľa § 49a ods. 1 písm. c)
Referencie
Suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/limit Dodávka zemného plynu Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87I0T4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Nadlimitné a podlimitné zákazky od 1.7.2013 detail