Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Záznamov na stranu
Predmet zákazky Dátum zadávania zákazky
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016 15. 4. 2016
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike 15. 4. 2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi 23. 2. 2016
Služby servisu a údržby zariadení Xerox 29. 1. 2016
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016 12. 1. 2016
Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR 3. 12. 2015
Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek 16. 11. 2015
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska 28. 10. 2015
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike 10. 8. 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve 25. 6. 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04 24. 6. 2015
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku 17. 6. 2015
Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie 9. 6. 2015
Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu 9. 6. 2015
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2015 5. 6. 2015
Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR 3. 6. 2015
Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 14. 5. 2015
Servis poplachového systému narušenia 4. 5. 2015
Servis automatických posuvných dverí 13. 4. 2015
Prírodná pramenitá pitná voda 17. 3. 2015
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR 16. 3. 2015
Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike 19. 2. 2015
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave 20. 1. 2015
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov 19. 1. 2015
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily 16. 1. 2015
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov referenda v roku 2015 14. 1. 2015
Výrub a likvidácia drevín v parku pri kaštieli v Klátovej Novej Vsi 18. 12. 2014
Dodávka licencií softwarového produktu na vizualizáciu výsledkov Referenda 2015 11. 12. 2014
Servis klimatizačných jednotiek 31. 10. 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky motorgenerátorov vo výpočtových centrách ŠÚ SR 21. 10. 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky záložných zdrojov vo výpočtových centrách ŠÚ SR 21. 10. 2014
Originálne tonery do tlačiarní 17. 10. 2014
Dodávka licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Standard edition 13. 8. 2014
Rekonštrukcia spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline 25. 6. 2014
Výkon pravidelnej údržby, servisu a opráv výťahov 17. 6. 2014
Dodávka kancelárskeho nábytku 17. 6. 2014
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky 6. 6. 2014
Zisťovanie cien pozemných a inžinierskych stavieb pre paritu kúpnej sily podľa projektov a metodiky Eurostatu 27. 5. 2014
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku 19. 5. 2014
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave 29. 4. 2014
Vypracovanie projektu rekonštrukcie preskleného spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline 7. 4. 2014
Vykonávanie pravidelných kontrol, servisu a opráv zariadení elektronickej požiarnej signalizácie 28. 3. 2014
Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft 25. 3. 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS). 14. 3. 2014
Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR 28. 2. 2014
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb v roku 2014 21. 2. 2014
Poskytovanie služieb agentúrneho servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR 14. 2. 2014
Oprava diskového poľa HP MSA2312sa 13. 2. 2014
Čistiace a hygienické prostriedky 11. 2. 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov 11. 2. 2014
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9s Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IGC5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013