Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prírodná pramenitá pitná voda
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Prírodná pramenitá pitná voda

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.03.2015
Úspešný uchádzač
MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov
Dátum zadania zákazky
7. 4. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
7 400 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Prírodná pramenitá pitná voda Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail