Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016

Predmet zákazky:  Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
03.05.2016
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina
Dátum zadania zákazky
1. 6. 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
5 840 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail