Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
03.07.2015
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 0101 Žilina
Dátum zadania zákazky
5. 8. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
15 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail