Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
22.06.2015
Úspešný uchádzač
HDS Bratislava s.r.o., Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
27. 7. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
29 500 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail