Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
06.11.2015
Úspešný uchádzač
FK CRA s.r.o., Repašského 18, 841 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
13. 11. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
6 000,00 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail