Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.08.2015
Úspešný uchádzač
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
21. 9. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
5 800 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail