Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
11.06.2015
Úspešný uchádzač
Novoklim, s.r.o., Okružná 1699/17, 952 01 Vráble
Dátum zadania zákazky
11. 6. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
3 175 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail