Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
07.03.2016
Úspešný uchádzač
A-PROJEKT - Ing. arch. Ján Tomka, Fándlyho č. 498, 956 18 Bošany
Dátum zadania zákazky
9. 3. 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
1 950 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail