Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Servis automatických posuvných dverí
Print Mail PDF TW FB WA

Predmet zákazky:  Servis automatických posuvných dverí

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
23.04.2015
Úspešný uchádzač
Zmluva nebola uzavretá
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
4 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Servis automatických posuvných dverí Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail