Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.03.2015
Úspešný uchádzač
BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Dátum zadania zákazky
14. 4. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
10 495 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail