Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave

Predmet zákazky:  Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
23.01.2015
Úspešný uchádzač
M.F. TEAM, spol. s r.o., Tematínska 2, 851 05 Bratislava
Dátum zadania zákazky
4. 2. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
6 211 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail