Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
18.06.2015
Úspešný uchádzač
FK CRA s.r.o., Repašského 18, 841 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
2. 7. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
7 745 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail