Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
SR sa zaradila medzi najlepšie krajiny sveta v otvorenosti a rozsahu informácií o stave ekonomiky

SR sa zaradila medzi najlepšie krajiny sveta v otvorenosti a rozsahu informácií o stave ekonomiky

Posledná aktualizácia: 17.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 17.09.2019

Slovensko rozšírilo objem údajov o ekonomike a finančnom sektore reportovaných pre Medzinárodný menový fond (MMF) a prostredníctvom neho aj odbornej ekonomickej verejnosti na celom svete. Zaradilo sa tak k TOP krajinám s najvyšším rozsahom a kvalitou poskytovaných dát o reálnom stave svojej ekonomiky v medzinárodnom meradle.

SR je najnovšie 19. krajinou spĺňajúcou najvyšší štandard predpísaný MMF pre šírenie údajov označovaný ako SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus).

Po novom SR reportuje a zverejňuje až 30 údajových kategórií predpísaných MMF na pravidelnej báze, doteraz to bolo len 21 kategórií. Tieto dáta reportujú za Slovensko Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska (NBS). Uvedené inštitúcie sú zároveň gestormi jednotlivých údajových kategórií, ktoré spadajú do ich kompetencie. Štatistický úrad SR plní zároveň funkciu národného koordinátora.

„Som veľmi rád, že sme Slovensko pripojili ku krajinám s maximálnou mierou otvorenosti, dostupnosti a kvality dát poskytujúcich prehľad o stave ekonomiky a finančného sektora. Štandard SDDS Plus dosiahlo zatiaľ len 18 krajín na mape sveta ako napríklad Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Spojené štáty americké,“ spresnil Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR.

Nové verejne dostupné reporty sa dotýkajú NBS a Ministerstva financií SR. Ide napríklad o podrobnejšie dáta o hrubom dlhu či operáciách verejnej správy, o indikátoroch finančnej stability (napr. podiel zlyhaných úverov bánk na celkovo poskytnutých úveroch, ceny nehnuteľností na bývanie, prípadne ukazovateľ rentability aktív bánk), o bilančných údajoch ostatných finančných korporácií (spolu za investičné fondy, lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania, obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, poisťovne a penzijné fondy), o držbe dlhových cenných papierov, ale aj o rozsahu a štruktúre priamych zahraničných investícií v SR.

Rozšírenie reportov - Štandard SDDS Plus - zaviedol MMF v roku 2012 po finančnej kríze ako nástroj na podporu národnej a medzinárodnej finančnej stability.

Prispievateľom SDDS Plus je krajina, ktorá splní požiadavky MMF v rozsahu, periodicite a včasnosti ako aj rozsahu historických časových radov stoviek číselných dát. Súčasne MMF sprísnil požiadavky na pôvodne vykazované kategórie dát. SR zverejňuje údaje podľa požiadaviek MMF od roku 1998, bolo to však len v nižšom štandarde SDDS.

Prostredníctvom ŠÚ SR je na portáli MMF napĺňaný obsah Národnej sumárnej stránky údajov. Dáta sú už v upravenom formáte SDMX v predpísanej štruktúre a poskytujú sa za reálny, fiškálny, finančný, zahraničný sektor a obyvateľstvo podľa Kalendára prvého zverejnenia údajov.

Pravidlá a detaily ako napríklad metaúdaje a sumárne metodiky sú zverejnené v elektronickom Bulletine MMF (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB). MMF tiež poskytuje priestor pre Národné sumárne stránky údajov jednotlivých krajín – prispievateľov SDDS Plus.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews SR sa zaradila medzi najlepšie krajiny sveta v otvorenosti a rozsahu informácií o stave ekonomiky Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy